Kontakt:
PRIMA-LEX
Joanna Staniszewska

Doradca Prawny Łódź90-437 Łódź
Al. Kościuszki 80/82,
lok. 315, piętro III

tel.
  • 500-08-88-29


Czynne:
poniedziałek - piątek
  • 16:30-19:00

Istnieje możliwość umówienia się w sobotę

Mapka dojazdu »

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.

Pisanie pism o charakterze urzędowym

Klienci firmy PRIMA-LEX mają problemy z napisaniem prostych pism o charakterze urzędowym.
Pierwszą sprawą, na którą należy zwrócić uwagę jest termin wyznaczony na dochodzenie danej
sprawy. Pisma należy składać w wyznaczonym do tego terminie.

Często instytucje, do których się zwracamy mają opracowane wzory pism dotyczących sprawy, o
załatwienie której się ubiegamy. Wystarczy wówczas pobrać od instytucji/urzędu określony wzór
wniosku i czytelnie go wypełnić. W przypadku wystąpienia problemów przy wypełnianiu gotowego
formularza, prawnik firmy zawsze służy pomocą.

Sporządzane pismo winno być sporządzone na estetycznym papierze formatu A4, odpowiednio
zatytułowane i rozplanowane graficznie. We wniosku można używać zwrotów grzecznościowych
typu: „zwracam się z prośbą o…”, „proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku”.

Jeśli nie ma określonego wzoru pisma urzędowego musimy pamiętać o tym, iż podanie czy wniosek,
które przygotowujemy musi zawierać określone elementy:

Data i miejscowość – znajdować się powinny w prawym, górnym rogu pisma;

1.

Dane klienta – najczęściej imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu. Ich rodzaj
zależy od specyfiki pisma/wniosku. W przypadku wniosków skierowanych do sądu należy dodatkowo
podać sygnaturę akt, jeśli został już nadana w naszej sprawie. W pismach studenckich należy określić
wydział, kierunek, na którym studiujemy – dane te powinny się znajdować w lewym, górnym rogu
pisma;

2.

Określenie instytucji, do których się zwracamy – z podaniem nazwy, adresu – umieszczamy
pod datą i miejscowością z prawej strony pisma;

3.

Tytuł pisma (nagłówek)– określa sprawę, z którą się zwracamy – znajduje się pośrodku pod
wymienionymi wyżej elementami;

4.

Przedstawienie prośby – zwięźle określamy o co się ubiegamy – pod nagłówkiem a poniżej;

5.

Uzasadnienie prośby – podajemy argumenty uzasadniające naszą prośbę. Często w treści
uzasadnienia określamy załączniki, które dołączamy do pisma;

6.

Zakończenie – wykazanie, iż na podstawie podanych wyżej argumentów nasza prośba jest
uzasadniona i wyrażenie nadziei na pomyślne zakończenie sprawy;

7.

Podpis – pod zakończeniem, po prawej stronie – winien być własnoręczny i czytelny (imię i
nazwisko);

8.

Załączniki – jeśli do wniosku zasadne jest dołączenie załączników, wymieniamy je poniżej linii
podpisu, po lewej stronie.

9.

Jeżeli pomimo określonych powyżej wskazówek, klient ma problemy ze sporządzeniem wniosku, w
szczególności gdy jest to pismo procesowe, kierowane do sądu, zapraszamy do skorzystania z usług
firmy PRIMA-LEX. Nasze Biuro Podawczo-Prawne zajmuje się profesjonalnym sporządzaniem podań,
pozwów, pism procesowych do urzędów, sądów i innych instytucji. Oprócz tego zajmujemy się innymi
usługami sekretarskimi, np. przepisywaniem tekstów.